Kubiak Spółka Jawna
ul. Rzgowska 140
93-311 Łódź
 
KRS: 0000385017
NIP: 729-26-92-326

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000385017, NIP 729-26-92-326, Kapitał zakładowy 2 552 000 PLN opłacony w całości.
designed & powered by: cloudsofthouse.com